Over Veilig Thuis ZW

Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Zaanstreek-Waterland. Sinds 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de 8 gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland samengevoegd.

Veilig Thuis is er zeker niet alleen voor burgers, maar ook voor professionals. Van vertrouwenspersoon op scholen tot fysiotherapeuten en van verloskundigen tot artsen. Het gratis nummer 0800 - 2000 is 24/7 bereikbaar.

Meer informatie vindt u in onze folder.

Niet tevreden?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het wel eens gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat de dienstverlening niet verloopt zoals u verwacht. Is dit het geval, wilt u ons dat dan laten weten?

Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland is bij de GGD Zaanstreek-Waterland ondergebracht. U kunt via de klachtenprocedure op de website van GGD Zaanstreek-Waterland uw klachten aan ons kenbaar maken. Zo kan Veilig Thuis blijven werken aan het verbeteren van haar dienstverlening.

U heeft recht ten aanzien van de gegevens in uw dossier. Zo heeft u recht op inzage in uw dossier, op een kopie van uw dossier, om een correctie aan te laten brengen en kunt u verzoeken om het dossier te laten vernietigen. Voor meer informatie, klik hier.

Alle cliënten van Veilig Thuis hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersoon in de Jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting. Onze vertrouwenspersoon zijn niet in dienst van Veilig Thuis. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.akj.nl.

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis