Advies en Melding

Veilig Thuis geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en verwijst door naar adequate hulp. Ook een melding doen behoort tot de mogelijkheden. De Veilig Thuis-medewerkers zijn gespecialiseerd in de verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, zoals kindermishandeling, waaronder verwaarlozing, relatiegeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. We streven naar een optimale samenwerking met het hele werkveld. U kunt als professional gebruik maken van ons directe telefoonnummer: 075-6518311.

Handelen volgens de Meldcode
Beroepskrachten die vallen onder de reikwijdte van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, of het risico daarop, zelf de stappen van de Meldcode doorlopen. Bij stap 2 en 4 van de Meldcode kan Veilig Thuis geconsulteerd worden. Dit gebeurt bij voorkeur anoniem, zodat er niet onnodig persoonsgegevens worden gedeeld.

Melding doen
Als u wilt dat Veilig Thuis de casus oppakt en/of onderzoekt, dan kunt u een melding doen (stap 5 van de Meldcode). Veilig Thuis neemt dan tijdelijk de regie over een casus op zich om de hulp (weer) op gang te brengen. Hierover moet eerst telefonisch contact gezocht worden met Veilig Thuis. Daarna kan overgegaan worden tot een schriftelijke melding met gebruik van het Aanmeldformulier professionals, klik hier voor het voorbeeld. Het is dan uiteraard nodig dat persoonsgegevens verstrekt worden. Check of u alle stappen van de meldcode hebt doorlopen.

Meldcode niet van toepassing?
Uiteraard kunnen ook beroepskrachten die niet onder de Meldcode vallen terecht bij Veilig Thuis voor advies en melding.

Werkwijze Veilig Thuis
De werkwijze van Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland is gebaseerd op het VNG-model Handelingsprotocol Veilig Thuis.

Algemene informatie over aard en omvang
Factsheet Movisie 2013: Factsheet Huiselijk Geweld Movisie

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis